Separatori masti i ulja Beograd

Separatori masti i ulja Beograd
dal-osecina-separatori-masti-i-ulja

DAL Osečina

Beograd, Zvezdara, Bulevar Kralja Aleksandra 481 +381 63 443242
SEPARATORI ULJA I MASTI.
SEPARATORI ULJA.
Separatori mineralnih ulja - uljni separatori, to jest separatori ulja i naftnih derivata, su deo proizvodnog programa DAL d.o.o.
i služe za odvajanje i prikupljanje ulja i masnoća koje sadrži otpadna voda iz automehaničarskih radnji, benzinskih pumpi, autoperionica, zatim slivne vode sa parkinga i saobraćajnica i drugih mesta gde je prisutno zagađenje otpadnih voda uljima i masnoćama.
Separatori ulja putem odvajanja ulja i masnoća sprečavaju lepljenje istih na zidove kanalizacionih cevi i začepljenje odvoda, a na taj način sprečavaju i zagađivanje okoline otpadnim uljima.
SEPARATORI MASTI.
Separatori masti ili mastolovi to jestkuhinjski separatori masti, su uređaji koji služe za odvajanje masnoća životinjskog i biljnog porekla, iz otpadnih voda iz kuhinja, menzi, restorana, mlekara, klanica i pogona za preradu mesa i ribe...
to jestsvuda tamo gde se prerađuje odnosno priprema hrana sa masnoćama i peru sudovi.
Separatori masti putem odvajanja masnoća životinjskog i biljnog porekla sprečavaju lepljenje istih na zidove kanalizacionih cevi i začepljenje odvoda, a na taj način sprečavaju i zagađivanje okoline.
Back to Top